نگاه واقعی: نگاه جامعه شناختی
39 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » دی 1386 - شماره 93 » (9 صفحه - از 22 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
حقوق بشر و دفاع از آن یکى از اهم دغدغه‏هاى جوامع امروزى است و باید معناى حقوق بشر را به مواردى که واجد ضمانت اجراست، مثل منع شکنجه یا منع مجازات بدون محاکمه و دادرسى عادلانه محدود کنیم. ما نمى‏توانیم با معیارهاى ثابت و مشترکى که براى خود تعیین کرده‏ایم به ارزیابى و قضاوت، رعایت یا عدم رعایت حقوق انسان در جوامع دیگر مشغول شویم. امروزه از حقوق بشر به نوعى سخن گفته مى‏شود که در ذهن مخاطب به منزله حقوق طبیعى تلقى مى‏شود که این نگاهى قوم‏مدارانه بوده و نمى‏تواند کمکى به بهبود وضعیت حقوق بشر در جوامع بنماید. نگاه واقعى و درست به حقوق بشر از منظر جامعه‏شناسى بود و هر جامعه‏اى براى بقا و رشد و توسعه خود نیازمند هنجارها و سازوکارى قانونى از جمله تعیین حد و حدود حقوق بشر است که اعلامیه حقوق بشر در عصر کنونى راهنماى بسیار خوبى مى‏باشد. حقوق بشر و دفاع از آن یکى از اهم دغدغه‏هاى جوامع امروزى است و چنین دفاعى فى نفسه مطلوب و پسندیده است، حتى اگر درک مدافعان از حقوق بشر، درکى کلى و عام باشد. ابتدا باید منظور خود را از «حق» و «حقوق» در ترکیب «حقوق بشر» مشخص کنیم. بعضا کلمه «حق» را در این اصطلاح چنان بسط مى‏دهند که فاقد ضمانت اجرایى مى‏شود. اگر مفهوم «حقوق بشر» را چنان گسترش دهیم که مفاهیمى چون رفاه و تأمین اجتماعى را نیز در بر گیرد عملاً حقوق بشر را از ضمانت اجرا و «حق» بودن به معناى خاص آن خارج کرده‏ایم. اما اگر معناى «حقوق بشر» را به مواردى که واجد ضمانت اجراست محدود کنیم، در این